Site-ul Tutodent reprezinta pagina oficiala a Clinicii Stomatologice Tutodent.

Prin “Termeni si Conditii”, administratorul transmite catre utilizator faptul ca: Prin “site” se intelege in continuare site-ul de internet www.tutodent.ro, prin “administratorul site-ului” intelegem SC Tutodent SRL cu sediul in Baia Mare, strada Transilvaniei, nr 1/1, iar prin “utilizator” se intelege in continuare orice persoana care viziteaza si doreste sa utilizeze site-ul.

Continutul Site-ului in integralitatea sa este proprietatea Tutodent. Folosirea fara acordul firmei a oricaror elemente continute pe site se pedepseste conform legilor in vigoare.

Neacceptarea acestor “termeni si conditii” atrage obligatia utilizatorului de a parasi si de a inceta accesarea site-ului.

  1. Raspunderea site-ului

Acest site este administrat de catre Tutodent. In calitate administrativa ne rezervam dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui website, precum si Termenii si conditiile de utilizare conform normelor in vigoare.
Aceste reguli precizeaza modul de folosire de catre utilizatori a site-ului Tutodent si relatiile sau eventualele probleme ce pot aparea sunt guvernate de legi aplicabile in Romania si Uniunea Europeana.

Administratorul Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti, secventa, modul al Continutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca functionarea Site-ului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “asa cum sunt”, “asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecinta, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Conţinutul Site-ului inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video, avatarurile, blogurile, sau orice alta activitate legata de utilizarea, precum si niciun alt efect juridic derivand din acestea.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.

In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, subunitatile, sediile secundare si reprezentantii sai, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe Administratorul Site-ului si / sau pe operatorii, directorii, angajatii, subunitatile, sediile secundare si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea necorespunzatoare a Site-ului sau orice alt aspect in legatura cu Site-ul.

  1. Securitate Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea si/sau copierea de informatii cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea actiuni vor fi pedepsite conform legii.
    Tutodent se obliga sa nu transmita/publice nici o informatie dintre cele pe care le are in baza de date cu exceptia unui caz penal in care ii sunt solicitate aceste date.
    Pentru securizarea datelor personale accesul la aceste date este limitat doar la conditiile de utilizare a datelor si doar la persoanele autorizate sa le proceseze si sa le cripteze.

III. Protectia datelor personale

In ceea ce priveste aceasta nota de informare a protectiei datelor personale, conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in condiţii optime a serviciilor Clinicii Tutodent. Prin inscrierea pe Site/ completarea formularului de programare/ miniconsultatie sau orice alta modalitate de preluare a unor astfel de date personale, Utilizatorul declara ca este de acord ca toate datele personale sa fie incluse in baza de date a Administratorului Site-ului si isi da acordul expres si neechivoc ca toate datele personale sa fie stocate si utilizate pentru:  activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate; transmiterea de email-uri/mesaje informative si non-comerciale cu privire la concursurile, promotiile si discounturile perioadei respective.

  1. Drepturile asupra continutului site-ului

Puteţi utiliza acest Site numai in conformitate cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare prezente şi, in orice caz, puteţi folosi acest site numai in scopuri legale, mai exact in conformitate cu legislaţia in vigoare, reglementarile şi practicile din Romania si Uniunea Europeana sau din statul din care site-ul este accesat.In special, sunteţi de acord:
· Sa nu publicaţi, sa nu transmiteţi sau sa nu distribuiţi nicio informaţie de natura obscena, defaimatoare, nelegala sau de natura sa produca prejudicii, fie pe sau de pe acest site;
· Sa nu utilizaţi acest site intr-o maniera de natura sa incalce drepturile altor persoane;
· Sa nu efectuaţi rezervari neautorizate, false sau frauduloase;
· Sa nu utilizaţi niciun software, procedura sau dispozitiv cu scopul de a impiedica sau de a incerca sa impiedicati buna funcţionare a bsite-ului, fie manual, fie electronic, prin orice mijloace, in special cu privire la incarcarea sau accesarea de fişiere care conţin date modificate sau virusuri;
· Sa nu degradaţi, modificaţi sau schimbaţi aspectul grafic al acestui site sau codurile software care il alcatuiesc;
· Sa nu intreprindeţi nicio acţiune susceptibila de a provoca trafic nerezonabil sau disproporţionat pe site sau pe o infrastructura asociata;
· Sa nu obţineţi sau sa nu incercaţi sa obţineţi acces neautorizat la niciuna dintre reţelele noastre, prin orice mijloace.

Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scopuri decat cele personale pot fi trimise la adresa Str. Transilvaniei, nr 1/1, Baia Mare, Maramures.

Este interzisa copierea, preluarea,  reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale; in caz contrar, se vor aplica sanctiunile legislatiei in vigoare, prima etapa fiind rezolvarea situatiei pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu va fi posibil, partile se vor intalni in instanta.